• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Teoria równowagi rynku pracy a procesy zatrudnienia i płac.

Zawód geodety jest zawodem nadzwyczaj interesującym i jak się okazuje, geodeta może odnaleźć zatrudnienie w różnych branżach. Geodeci przydatni są nie jedynie architektom, jakkolwiek też budowlańcom, których obowiązkiem, po zwieńczeniu prac budowlanych jest wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, jakiej częścią są prace geodezyjne. Polegają one przede wszystkim na wykonaniu pomiaru powykonawczego. Geodezja jest w takim razie nauką, jaka ma związki z innymi dziedzinami stworzonego przez nas życia. W najprostszym znaczeniu jest to niemniej jednak nauka o wielkości i kształcie ziemi, jakiej zamiarem jest wykonywanie dokładnych pomiarów na obszarach większych i mniejszych. Geodezja ma jednak na celu nie wyłącznie wykonywanie szczegółowych pomiarów, albowiem jej istotą są również liczne inne prace geodezyjne – przetestuj ANCHOR. Geodeci zajmują się także dokonywaniem obliczeń geodezyjnych, przygotowywaniem oraz przetwarzaniem dokumentacji o charakterze geodezyjnym, wykonywaniem fotografii do map i innych opracowań graficznych czy aktualizacją baz danych informacji przestrzennych.

1. Otwórz link

2. Artykuł

3. Tutaj

4. Otwórz link

5. Znajdź więcej

Categories: Finanse

Comments are closed.